>)

Gotoxy(3,6); write(

‘ 3. РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЖ, t<=10MM, кг/см*" ‘);

Gotoxy(3,7); write(

1—————————————— ‘);

Gotoxy(3,8);

Write( ‘ 4. РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЖ, 10<t<=20 мм, кг/сил ‘);

Gotoxy (3,9); write(

TOC \o "1-3" \h \z 1—————————————- ‘);

Gotoxy(3,10);

Write( ‘ 5. РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЖ, t>20 мм, кг /см* ‘);

Gotoxy(3,ll); Write(

‘——————————————————————— ‘);

gotoxy(3,12); write(

‘ 6. MT, CM ‘

End^;

Procedure Ocnc_Curs(xxxl, yyyl, xxx2,yyy2,ccl_cknc:integer;fl:char); Begin

VvcdWindcw(xxxl, yyyl, xxx2,yyy2,ccl_cknc,0);

Begin

If (yyl=5) and (fl=’y’) then begin

Gotoxyd. D; write (aa[l]:12:l); end;

If (yyl=7) and (fl=’y’) then begin gotoxyd. D; write(aaC2]:12:l); end;

If (yyl=9) and (fl=’y’) then begin gotoxy(l, l); write(aa[3]:12:l); end;

If (yyl=ll) and (fl=’y’) then begin gotoxyd. D; write(aaC4]:12:1); end;

If (yyl=13) and (fl=’y’) then begin gotoxy(l, l); write(aaC5]:12:1); end;

If (yyl=15) and (fl=’y’) then begin gotoxy(l. l); write(aa[63:12:l);

End;

End;

End;

Procedure raschet(var flag, flagl. zz:integer); var n^/c^l/wtr/rsl/rs2/rs3/rs, hw^/tw^/bf/tf/tmdn^/tl/itr^ :real; iw^/ip/f, af/afdel/dell/oi/wfotfcfsig^/sf/tau/ry^:real; label 10,20,1000; begin zz:=l; m:=q*l*l/8;

Ql:=q*l/2; wtr:=m/ryl/l. l; rsl:=0.58*ry1; hw:=l/50; 10: hw:=hw+S;

If hw>200 then goto 1000; tmin:=1.5*ql/hw/rsl;

Tl:=hw/6*sqrt(ryl/2100000); itr:=wtr*hw/2; if tmin<=tl then tw:=(int(tl*10+l))/10 else

Tw:=(int(tmin*10+l))/10; iw:=tw*hw*hw*hw/12; ip:=itr-iw; af:=2*ip/hw/hw; if af<0 then

Begin

Bf:=int(hw/6);tf:=(int(bf/25*10+l))/10; goto 20 end;

Tf:=(int(sqrt(af)/5*10+1))/10; bf:=int(25*tf); if bf<hw/6 then begin

Bf:=int(hw/6); tf:=(int(bf/25*10+1))/10

End;

20: if hw>200 then goto 1000; if tf>4 then goto 10;

Oi:=tw*hw*hw*hw/12+2*bf*tf*(0.5*hw+0.5*tf)*(0.5*hw+0.5*tf); w:=2*oi/(hw+2*tf); if tf<=l then ry:=ryl else if tf<=2 then ry:=ry2 else ry:=ry3; ot:=bf*tf/hw/tw; if ot<=0.25 then C:=1.19;

If (ot>0.25) and (ot<=0.5) then c:=1.26-0.28*ot; if (ot>0.5) and (ot<=l) then c:=1.17-0.1*ot;

If (ot>l) and (ot<=2) then c:=l. l-0.03*ot; if ot>2 then c:=1.04; sig:=m/w/c; if sig>ry then begin

Tf:=tf+0.1; bf:=25*tf; goto 20 end else del:=(ry-sig)/ry*100; if tw<=l then rs:=0.58*ryl

Else if tw<=2 then rs:=0.58*ry2 else rs:=0.58*ry3; sf:=bf*tf*(0.5*hw+0.5*tf)+tw*hw*hw/8; tau:=1.5*ql/hw/tw; if tau>rs then begin

Tw:=tw+0.1; goto 20 end else dell:=(rs-tau)/rs*100; f:=q*l*l*l*l/193536000/ci; if f>(1/300) then begin

Hw:=hw+l; goto 20 end; a:=hw*tw+2*tf*bf; bbEzzl. hw :=hw; bbCzz].tw:=tw; bbCzz].bf:=bf; bbEzz].tf:=tf; bbCzzl. a:=a; bbEzz3.del:=del;

Bb[zz].dell:=dell; bbCzz].tw:=tw; bbCzz].f:=f; zz:=zz+l; goto 10;

1000:begin zz:=zz-l; exit; end; end; procedure prover(i:integer);

Begin

Ш->

ГеасПп(ааШ); Ш+>

While ioresultoO do begin VvodWindow(20,2,60,2,3,0); gotoxy(5,l); write(,надо целое число, повторите ввод’); ocno_curs(xxl, yyl, xxl+12,yyl, 1,’ n’); gotoxy(l, l); Ш->

Readln(aa[i]); — C$i+>

End;

Procedure vvod_dan(num:integer); begin

VvodWindow(20,2,60,2,3,0); gotoxy(15,l); write(‘введите данное ‘); ocno_curs(xxl, yyl, xxl+12,yyl,1,’n’); gotoxy(l, l); if yyl=5 then prover(l); if yyl=7 then prover(2); if yyl=9 then prover(3); if yyl=ll then prover(4); if yyl=13 then prover(5); if yyl=15 then prover(6);

VvodWindow(20,2,60,2,1,0); for о:=1 to 40 do

Begin

Gotoxy(jM); write(‘!’); end;

Window(60,2,61,2); gotoxy(l, l);

Write(‘i’); q:=aaE1]; 1:=ааС2]; ry1:=aaC3]; ry2:=aaC4]; гуЗ:=аа[53; s:=aaC6]; end; procedure chapca; begin w^ind1(2/4/78/6/3,0/,n ‘,3); textco1or(O); gotoxy(3,2); write( Hw Tw Bf Tf A DET DET1 F ‘);

End;

Procedure dok; Begin

New_Win(1,1,80,25,1);

If n=0 then begin

Wind1(20,10,60,15,3,0,lyM); gotoxy(1.1);

Write(‘ В документировании нет смысла:’); gotoxy(1,2);

Write С’ данных нет’);

Gotoxy(1,4);

Write(‘ Если хотите получить пустой документ’); gotoxy (1,5);

Write(‘ нажмите ENTER, если не нужен — ESC’); repeat

Key :=readkey; if key=chr(27) then EXIT; if key=chr(13) then break; unti1 fa1se;

End;

New_Win(1,1,80,25,1); vrind1(29/6/50/10/3/0/Iy\1);

Gotcxy(3,3);

Write(‘ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ’);

Windl(15,13/65/17/3/0,,y,/l);

Gotoxy^(4,2);

Write(‘ Введите имя документа? в котором хотите’); gotoxy(4,3);

Write(‘ сохранить результат (длина имени с расши-‘); gotoxy(4,4);

Write(‘ рением не более 12 символов)’); vvodwindow(49,16,61,16,l,0); gotoxy(l, l); readln(nom_f);

Vvodwindow(49,16,61,16,1,0); gotoxyd. D; write(nom_i); assign(f4,nom_f); rewrite(f4);

Write1n(f4,’ ДАННЬЕ’); write1n(f4, ‘——————————————

—————- ‘);

Writeln(f4, ‘ 1. РАВНОМЕРНО-

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА, кг/см

‘,ааС1]:7:1,’ ‘); writeln(f4, ‘———————————

———- ‘);

Writeln(f4,

‘ 2. ПРОЛЕТ БАЛКИ, см ‘,ааС23:7:1, ‘ ‘);

Writeln(f4,

‘——————————————— ).

Writeln(f4, ‘ 3. РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЖ, t<=10MM, кг/см2

\аа[31:7:1,’ ‘);

Writeln(f4,

1—————————————————— ‘);

Writeln(f4, ‘ 4. РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЖ, 10<t<=20 мм, кг/см2

|,ааС4]:7:1,’ ‘);

Writeln(f4,

>

>)

Write1n(f4, ‘ 5. РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

СТАЖ, t>20 мм, кг/см:2

Write1n(f4,

———— ‘);

Write1n(f4, ‘ 6. ШАГ, см.