МВ-581 от 23.ГШ&quot

На№____________________________.