Рп

Е\ — КЕО при отсутствии за тенения (п1); е2 — КЕО с учетом затенения (п\)

‘—т—1

I I I

……………………………. I

I

_________________ J

А

Л*