Write(‘ПАСКАЛЬ В 1998 г.’); gotoxy(4,13)

Write(‘ АВТОРЫ: МАКАРОВ А. А., МАКАРОВА Н. А. ‘); repeat.